hvem er vi?

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as
Valberget 11
4006 Stavanger
Tlf: 51 85 85 00
E-post: post@sgram.no

 

Et lite lag med solid kompetanse

Vi er et lite, men godt lag av sivilarkitekter med solid kompetanse og lang erfaring innen et bredt arbeidsfelt. Vi lager planer og utredninger i stor og liten skala, prosjekterer bygg, leder prosjektgrupper og byggeposesser. Vi innehar også kompetanse innen pedagogikk og formidling, noe som preger vår virksomhet, både som arkitekter, som foredragsholdere og i skrift.

Vi jobber med stor faglig iver for at hus og folk skal gjøre hverandre godt, ta vare på hverandre og få et langt liv sammen. Det innebærer alt fra små forandringer og tilbygg - den lille forbedringen som gjør den vesentlige forskjellen - til omfattende prosjektering av boliger, brukshus og uteområder, privat og offentlig, - alltid med samme fokus på høy kvalitet.

Som restaureringsarkitekter vet vi at evne og vilje til ansvar for fremtiden henger sammen med vår respekt og vår evne til å lære av dem som har levd og bygget før oss, i fjern og nær fortid. Gjennom våre arbeider med eldre bygninger er vi i nysgjerrig og lærerik dialog med fortiden. Vi er ikke først ute, vi er ikke de siste. Glemmer vi vår egen fortid, kan vi fort tape vår kulturelle fremtid.

Vi jobber godt sammen, og spiller gjerne på lag med andre. Vi står skulder ved skulder med erfarne rådgivere og dyktige håndverkere og vet at vi har mye å lære av hverandre.

 

Arkitektur finner sted …

...  i landskapet. Vi utfordres på medansvar for miljøet, naturen og det bygde landskapet. Arkitektur er språket som står ute om natten. Den taler og virker, også når arkitekten har gjort sitt. Som arkitekter vil vi ha respekt for sammenhengene; naturlandskapet, byrommet, plassene, gatene og nabolaget.

...  i historien. Vi utfordres på medansvar for kulturarv og fremtidshåp. Det vi lager skal vare og ivareta, - lenge. Som arkitekter må vi kunne se våre kommende generasjoner i øynene, uten skam.

...  i menneskers liv. Vi utfordres på medansvar for menneskelig og sosialt mangfold, trivsel og gode levekår. Som arkitekter vil vi ha fokus på enkeltmenneskets verdighet, livskvalitet og mulighet for deltakelse i samfunnet. Vi ønsker å bygge rom for gode liv, i nær dialog med dem som eier, bygger og bruker. Vi er bevisste på at vårt arbeid skaper rom,  mellomrom og handlingsrom med varige konsekvenser for menneskers liv.

 

Miljøansvar

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as har som miljøpolicy å bidra til økt bevissthet og ansvarlighet for miljøet, både gjennom egen drift og i utførelse av oppdrag. Som miljøfyrtårn, og gjennom våre kvalitetssikringssystem (MAKS), har vi forpliktet oss til å arbeide systematisk med dette, og samtidig skaffet oss gode redskap for å etterleve våre miljøambisjoner. Vi utfører mye av vårt arbeid i samarbeid med andre aktører, i tverrfaglige prosjekteringsgrupper og med andre arkitekter. Vi setter derfor ikke standard alene. Vi vil likevel søke å være pådriver for at vi og våre samarbeidspartnere og medaktører skal ta miljøansvar i alle faser av et prosjekt. Våre typiske oppdrag vil svært ofte innebære en høy grad av bygningsvern, bevaring, gjenbruk og ombruk. Vi vil derfor ha fokus på egen og andres bevisstgjøring omkring positive miljøaspekter ved bevaring og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse samt kvalitet og varighet i materialer og utførelse.

Live, Per, Margit, Simon
Live, Per, Margit, Simon