Ned til innholdet
Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad

Kvassheim fyr

Et vindu mot havet

Inngangspartiet tilbakeført i de to grønntonene fra 30-tallet

Mostun natursenter

Gjenvunnet verdighet

Nytt inngangsparti mot øst

BANKPLASSEN 4 (Norges bank)

Nytt Nobels fredssenter?

"Bestastova" i svevet. Grunnmuren skal utbedres før det vesle bygget heises på plass igjen.

ASTRUPTUNET

Kunstneren, husene og hagen

Kunsthallens hovedinngang

KUNSTHALL STAVANGER

Ærverdig ramme for ny kunst

Håkonshallen Foto: Wikipedia

HÅKONSHALLEN, BERGENHUS

Kongens hall - for oss alle

Tidlig foto av Minnehallen

Sjømennenes minnehall, Stavern

Tilgang til det utilgjengelige

St. Petri kirke. Midt i Stavanger sentrum

St. Petri kirke

Den røde kirken på klippen

Holmen, Sørvågen

Holmen, Sørvågen, Lofoten

Gjestfritt, vilt og vakkert

Bindingsverk

Natvigs Minde. Rekonstruksjon av sjøhus

Høvdingen i havnelandskapet

Den røde tråden

Assistentboligen på Kvassheim fyr

Spektakulær overnatting

Abbeden interiør. Takkonstruksjon i eik.

Abbedens hus, Utstein kloster

Å bygge ny kunnskap på gammel grunn

Foto: Marie von Krogh

Den gamle Tollboden i Stavanger

Havnevesenets herlige hjem

Lesekrok blant trekronene

Hytte Farsund

Mot skog og åpent hav

Himmel over himling

Toalettanlegg / Turistveiprosjekt, Orre

Himmel og hav, for et toalett!

Sett fra fjorden

Hytte på Stuvikneset, Nedstrand, Tysvær

Tre byggetrinn, to familier, én hytte

Før-bilde fra byggherren.

Rekonstruksjon av bolig og naust

Under en bølge på Jelsa

Kongsgata 48 før fornying av tak

Kongsgata 48

Med rom for alle

Ledaal

Ledaal

Kanskje kommer Kongen?

Tonnis hus

Tonnis hus

Sammen, og hver for seg

Interør fra Davehuset

Sjøhusene på Vibrandsøy, Haugesund

Fra forfall til nytt liv på Vibrandsøy

Landgang mot sør

Sola vgs, flyfag, ombygging og tilbygg

Hangar fra krigen, skole for fremtiden

Utstillingsbygg for Ingermanland-Jigen

Utstillingsbygg Kvassheim fyr

Historien om et tragisk forlis

Foto: Svein Refvem     Øvrige foto: SGRAM

Orre gamle kirke

Liten kirke under stor himmel

Cafè Benk, utformet og innredet i den gamle kinofoajèen. Foto: Bitmap

KINOKINO- senter for kunst og film

Ny kunst i gammel kino

Fogdahusetet har blitt et viktig bydelshus for mange eldre, foreninger og lag.

Fogdahuset på Hana

Vi bøyer oss i støvet

Referansefelt og fargetrapp fra fargeundersøkelser gjort av Arkeologisk museum Stavanger

Skeianetunet

Tilbakeblikk

En nær nabo

Fortetting på Varden

En nær nabo

Hytten mellom knausene

Hytte på Sola

I et skogholt ved Solastranden