Miljøpolicy

Arkitektkontoret Schjelderup& Gram as er Miljøfyrtårn

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as har som ambisjon at virksomhetens negative virkning på klima og miljø skal holdes på et lavest mulig nivå. Vi vil bidra til økt ansvarlighet for miljøet gjennom egen drift og i utførelse av prosjekteringsoppdrag.
Som Miljøfyrtårn, og gjennom våre kvalitetssikringssystem (MAKS), har vi forpliktet oss til å arbeide systematisk med dette, og samtidig skaffet oss gode redskap for å etterleve våre miljøambisjoner.
Vi utfører det meste av vårt arbeid i tverrfaglig samarbeid med ulike byggherrer, konsulenter og utførende. Vi vil søke å være pådriver for klima- og miljøansvar blant våre samarbeidspartnere og i alle faser av et prosjekt.
Våre oppdrag vil svært ofte innebære en høy grad av bygningsvern, bevaring, gjenbruk og ombruk. Vi vil derfor ha særlig fokus på egen og andres bevisstgjøring omkring positive miljøaspekter ved bevaring og forsvarlig gjenbruk av eksisterende bygningsmasse samt kvalitet og varighet i materialer og utførelse.
Vårt kontor skal tilby og videreutvikle et trygt og godt arbeidsmiljø for våre ansatte.