BANKPLASSEN 4 (Norges bank)

Nytt Nobels fredssenter?

I mars 2020 vant Schjelderup & Gram, KAP-kontoret for arkitektur og Plan og Manthey Kula, konkurransen om å utarbeide et forprosjekt for Bankplassen 4, tidligere Museet for Samtidskunst, enda tidligere Norges Banks hovedbygg. Oppdragsgiver: Statsbygg.

Oppgaven var å vurdere mulighetene for at det gamle, ærverdige bankbygget kunne bli et nytt tilholdssted for Nobels fredssenter.

Bankplassen er omfattet av streng fredning, både utvendig og innvendig. En viktig viktig premiss i fredningen er å beholde det byggets uttrykk som sikkert og uinntakelig. Dette står i interessant kontrast til Nobels fredssenter sine mål om åpenhet, tilgjengelighet for alle , demokrati og menneskerettigheter. Vi fant oppgaven både krevende og svært givende, og mener selv at bygget klarte forvandlingen uten å tape seg selv.

Forprosjektrapporten ble utarbeidet av de tre arkitektkontorene i samarbeid med en rekke dyktige ingeniører og dedikerte folk i Statsbygg.

 

Historiske bilder
Historiske bilder
Ny fasade
Ny fasade
Planløsning underetasje
Planløsning underetasje
Nytt inngangsparti mot øst
Nytt inngangsparti mot øst
Ny vestibyle
Ny vestibyle
Situasjonsplan
Situasjonsplan