Vernebygg for den gamle tollboden på Nedstrand

Arkitektonisk eldreomsorg

Den gamle tollboden på Nedstrand er fra 1549 og er dermed en av de eldste trebygningene i landet.  Den lå lenge lagret under kummerlige forhold frem til den ble restaurert og omsluttet av et nytt vernebygg på kaien på Nedstrand i Ryfylke.

Vernebygget har en tradisjonell sjøhus-form, med store vindus-og døråpninger. Bygget drives av det lokale museet og formidler den spennende historie da Ryfylke sto sentralt i trelasthandelen til Europa på 1500-tallet.

Oppdragsgiver: Tysvær kommune og Karmsund Folkemuseum

Ansvarlige saksbehandlere: Helge Schjelderup, Live Gram, Hanne Førsund

Ferdigstilt: 2015

Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg for den gamle tollbua på Nedstrand
Vernebygg for den gamle tollbua på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg på Nedstrand
Vernebygg for den gamle tollbua på Nedstrand
Vernebygg for den gamle tollbua på Nedstrand