Abbedens hus, Utstein kloster

Å bygge ny kunnskap på gammel grunn

Gjenoppbygging av det som kanskje har vært abbedens hus på Utstein Kloster. Replikabygging med middelalderens materialer og metoder.

Oppdragsgiver: Stiftelsen Utstein kloster/ MUST- Museum Stavanger

Prosjektansvarlige: Helge Schjelderup, Siri Refsland Tønnessen, Live Gram

Ferdigstilt i 2013

Eksteriør
Eksteriør
Krumvokst eik i takkonstruksjonene.
Krumvokst eik i takkonstruksjonene.
Kalkmørtelmurverket er utført av murmester Garpestad & Gausland as. Tømmerarbeidet er utført av Faber Bygg as. Foto: ERCO
Kalkmørtelmurverket er utført av murmester Garpestad & Gausland as. Tømmerarbeidet er utført av Faber Bygg as. Foto: ERCO
Kjelleretasjen. Etasjeskillet bæres av en frittstående søyle-drager-konstruksjon som ikke belaster murverket. Kjelleretasjen er utstyrt med en kombinert kjøkkenbenk og teknisk benk som inneholder alt fra vask og oppvaskmaskin til el-skap, sprinklestentral, brannslange m.m. Benken er utført i eik av møbelsnekker Niels Noer. Den ene av to brønner ble restaurert og er synlig gjennom en glassplate i skifergulvet. Foto: ERCO
Kjelleretasjen. Etasjeskillet bæres av en frittstående søyle-drager-konstruksjon som ikke belaster murverket. Kjelleretasjen er utstyrt med en kombinert kjøkkenbenk og teknisk benk som inneholder alt fra vask og oppvaskmaskin til el-skap, sprinklestentral, brannslange m.m. Benken er utført i eik av møbelsnekker Niels Noer. Den ene av to brønner ble restaurert og er synlig gjennom en glassplate i skifergulvet. Foto: ERCO
Muring med kalkmørtel
Muring med kalkmørtel
De to ytterdørene i Abbedens hus ble utført i eik av Stavanger Museums egen snekker Mikael Heng. Låser og beslag ble levert av Bård Eilif Hveding. Klebersteinsarbeider er utført av Arkeologsk museum ved Ann Meeks.
De to ytterdørene i Abbedens hus ble utført i eik av Stavanger Museums egen snekker Mikael Heng. Låser og beslag ble levert av Bård Eilif Hveding. Klebersteinsarbeider er utført av Arkeologsk museum ved Ann Meeks.
Abbeden interiør. Takkonstruksjon i eik.
Abbeden interiør. Takkonstruksjon i eik.
Mønehøyde. Modellstudie
Mønehøyde. Modellstudie
Omramninger rundt vindusåpningene i kleberstein, utført under ledelse av steinkonservator Ann Meeks, Arkeologisk museum.
Omramninger rundt vindusåpningene i kleberstein, utført under ledelse av steinkonservator Ann Meeks, Arkeologisk museum.
Tilhogging på verksted: Fra venstre Jos Otten, steinkonservator Ann Meeks og arkitekt Siri R. Tønnessen.
Tilhogging på verksted: Fra venstre Jos Otten, steinkonservator Ann Meeks og arkitekt Siri R. Tønnessen.
Dørportalens hvelving og omramning i kleber.
Dørportalens hvelving og omramning i kleber.
Murarbeidet ble utført av Garpestad og Gausland as under kyndig ledelse av Roger Gausland (til venstre).
Murarbeidet ble utført av Garpestad og Gausland as under kyndig ledelse av Roger Gausland (til venstre).