Bergen katedralskole. Ombygging, tilbygg og restaurering

Skolen som omfavner treet

Bergen Katedralskole ble grunnlagt i 1152. Prosjektet omfattet ombygging og restaurering av det gamle hovedbygget, tilrettelegging for universell tilgjengelighet, nye klasserom og kontorer. Det nye mellombygget danner et nytt hovedinngangsparti med gjennomgang til skolegården og det vakre tuntreet.  Hovedbygget er fredet og det sentrale trapperommet er tilbakeført til historisk fargeprakt.

 

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram  har hatt rollen som kulturminnefaglig arkitekt i samarbeid med HLM i arbeidet med programmering, forprosjekt, detaljering.

Arkitekt: Live Gram

Ferdigstilt: 2018

Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK
Foto: Morten Wanvik, HFK