Stavanger domkirke og bispekapellet, Restaurering 2014-2025

900 nye år!

Norges best bevarte (mest autentiske) middelalderkatedral har snart stått i 900 år. Den er gjenstand for en gjennomgripende restaurering frem mot jubileet i 2025. Vårt kontor er ansvarlige restaureringsarkitekter gjennom hele prosjektet, med ansvar for prosjekteringsgruppen (PGL), samarbeid og søknadsprosesser over for fylkeskommune og Riksantikvar og for et omfattende dokumentasjons- og formidlingsarbeid.

Restaurering av en middealderkatedral, med en kostnadsramme på ca 320 millioner kroner, er en stor og kompleks affære. Her er det involvert en rekke svært dedikerte og kompetente konsulenter, fagfolk og håndverkere, fordelt på hele 23 ulike entrepriser. Sammen skal vi bidra til at stadig nye generasjoner får glede av Domkirken, samtidig som den bevares og behandles slik at den består og beholder sin autentisitet.

Oppdragsgiver: Stavanger kirkelige fellesråd (Eier) / Stavanger Eiendom v/ Britta Goldberg (Tiltakshaver/PL)

Ansvarlig arkitekt / PGL: Live Gram og Per M. Schjelderup

 

Les mer og følg prosjektet på www.domkirken2025.no

Se en rekke filmsnutter fra vårt arbeid med prosjektet på YouTube

Se webkamera fra innsiden (oppdateres hvert 10. minutt.) Her

Konsgård, Bispekapellet og Domkirken innhyllet (og skjult) i parkens trær
Konsgård, Bispekapellet og Domkirken innhyllet (og skjult) i parkens trær
Sett fra sør
Sett fra sør
Nordfasaden og "Mariakirkeruinen"
Nordfasaden og "Mariakirkeruinen"
Sørsiden mot Bispekapellet og Kongsgård
Sørsiden mot Bispekapellet og Kongsgård
Vesfasaden mot torget
Vesfasaden mot torget
Arbeid på vestfasaden 2014, sett fra Strandkaien
Arbeid på vestfasaden 2014, sett fra Strandkaien
Bygghyttens indre tun, Bispekapellet til høyre
Bygghyttens indre tun, Bispekapellet til høyre
Domkrikens sørtårn sett fra bygghytten
Domkrikens sørtårn sett fra bygghytten
Steinhoggerverkstedet
Steinhoggerverkstedet
Rigging for prøvebelysning (Zenisk as), sett fra skipet mot koret
Rigging for prøvebelysning (Zenisk as), sett fra skipet mot koret
Rigging for prøvebelysning (Zenisk as), sett fra koret mot skipet
Rigging for prøvebelysning (Zenisk as), sett fra koret mot skipet
Koret
Koret
Spørsmålet om kalking av murverket har vakt stor interesse.
Spørsmålet om kalking av murverket har vakt stor interesse.
Restraueringsplanen (Schjelderup & Gram, 2013) omfattet rapporter fra ca 20 konsulenter. Den er et vedtatt styringsdokument for hele den pågående restarueringen.
Restraueringsplanen (Schjelderup & Gram, 2013) omfattet rapporter fra ca 20 konsulenter. Den er et vedtatt styringsdokument for hele den pågående restarueringen.
En av flere populærvitenskapelige artikler om prosjektet
En av flere populærvitenskapelige artikler om prosjektet
Omfattende delrapport om tiltakene som ble utført på Vestfasaden i 2014
Omfattende delrapport om tiltakene som ble utført på Vestfasaden i 2014
Romanske buer
Romanske buer
Fotogrammetrisk, antikvarisk dokumentasjon gir godt grunnlag for egne skisser.
Fotogrammetrisk, antikvarisk dokumentasjon gir godt grunnlag for egne skisser.
Stavanger Aftenblad 08.02.20
Stavanger Aftenblad 08.02.20
Bispekapellet; et av landets vakreste rom
Bispekapellet; et av landets vakreste rom
Barokk prekestol og epitafium beskyttet mot støv
Barokk prekestol og epitafium beskyttet mot støv
To steinkonservatorer fra AM-UiS i arbeid
To steinkonservatorer fra AM-UiS i arbeid
Bispekapellet interiør
Bispekapellet interiør
En "krabbe" på østgavlen
En "krabbe" på østgavlen
Barokke epitafier
Barokke epitafier
Bispeinngangen, et gotisk praktverk
Bispeinngangen, et gotisk praktverk
(Halv-)nytt og gammelt i koret
(Halv-)nytt og gammelt i koret
Prøvefelt kalkpuss
Prøvefelt kalkpuss
Kleberstein
Kleberstein
Murverk Sørtårnet
Murverk Sørtårnet
Akira i arbeid på Østfasaden
Akira i arbeid på Østfasaden
Steinansikter
Steinansikter
Nye klebersteinsbue heises på plass
Nye klebersteinsbue heises på plass
Arkeolog Sean Denham i arbeid under kirkeskipet
Arkeolog Sean Denham i arbeid under kirkeskipet