Bankplassen 4. Utredning av nye rømningsveier

Kunsten å tømme en bank

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram fikk i oppdrag å utrede ulike løsninger for rømning i det gamle bankbygget. På laget hadde vi Branncon as (RiBr) og Boye & Waage as (RiB). Oppdraget var å vurdere rømningsveier i bygget. I fremtiden kan det være aktuelt med en leietaker som behøver større rømningskapasitet enn det bygget har i dag. Dette er ikke en enkel oppgave i et bygg hvor dets lukkede uttrykk er vesentlig del av fredningen. Men, ikke helt uløselig tror vi.

Bankplassen 4 er tegnet av arkitekt Ingvar Magnus Olsen Hjort og ble oppført mellom 1902 og 1906. Bygget var da hovedkontoret til Norges bank. Dette ble en av Norges mest gjennomarbeidete og kostbart utstyrte bygninger, og et sjeldent eksempel på Gesamtkunstwerk. I 1986 flyttet Norges bank inn i sitt nye hovedkvarter på Bankplassen 2. I 1989 flyttet Museet for Samtidskunst inn i bygget. I 2017 stengte de dørene for å flytte inn i det nye Nasjonalmuseetsom åpner i 2021.

Oppdragsgiver: Statsbygg

Prosjektet ble utført i 2019

Arkitekter: Live Gram & Per M. Schjelderup

Hovedinngangsdøren
Hovedinngangsdøren
Marmor og messing
Marmor og messing
Store deler av bygget er fredet også innvendig. Dette gjelder blant annet rømningstrappene mellom etasjene.
Store deler av bygget er fredet også innvendig. Dette gjelder blant annet rømningstrappene mellom etasjene.
Norges bank-bygget på bankplassen sto ferdig i 1906.
Norges bank-bygget på bankplassen sto ferdig i 1906.
Fasade nord mot Bankplassen.
Fasade nord mot Bankplassen.
Banksalen
Banksalen
Et av hvelvene
Et av hvelvene