KINOKINO- senter for kunst og film

Ny kunst i gammel kino

Prosjektet omfattet tilstandsrapport, prosjektering og byggeledelse for ombygging og rehabilitering av det gamle Rådhusteateret i Sandnes. Bygget ble tegnet av arkitekt Gustav Helland og sto ferdig i 1941. Det er bygget i betong og bærer stilhistorisk preg av både funksjonalisme og Art Deco. Det inneholdt da opprinnelig kino, bibliotek, formannskapssal, kontorer m.m. Kinodriften avsluttet i 2003.

Kinokino er et regionalt senteret for kunst og film og skal være en ledende screeningarena og møteplass for nyskapende kunstformidling. Det gamle biblioteket er omgjort til utstillingssal, foajé er bygget om til cafè, utskifting alle tekniske anlegg, kontorer m.m.

Oppdragsgiver: Sandnes kommune

Ansvarlig arkitekt/ PGL/ BL: Live Gram, Gro Lavold, Hanne Førsund

Ferdigstilt: 2007-2009

En viktig del av prosjektet var å tilpasse nye tekniske anlegg til den gamle bygningskroppen.Her ny ventilasjonsvegg i utstillingssalen. Benk fra HAY.
En viktig del av prosjektet var å tilpasse nye tekniske anlegg til den gamle bygningskroppen.Her ny ventilasjonsvegg i utstillingssalen. Benk fra HAY.
Modellstudier av black boxer for filmvisning til åpningsutstillingen
Modellstudier av black boxer for filmvisning til åpningsutstillingen
Med enkle midler kan ulike romlige situasjoner dannes til ulike former for visninger.
Med enkle midler kan ulike romlige situasjoner dannes til ulike former for visninger.
Med enkle midler kan ulike romlige situasjoner dannes til ulike former for visninger.
Med enkle midler kan ulike romlige situasjoner dannes til ulike former for visninger.
Dasglys fra ulike himmelretninger. Vinduene dekkes til når utstillingene krever mørke.
Dasglys fra ulike himmelretninger. Vinduene dekkes til når utstillingene krever mørke.
Cafè Benk, utformet og innredet i den gamle kinofoajèen. Foto: Bitmap
Cafè Benk, utformet og innredet i den gamle kinofoajèen. Foto: Bitmap
Kinokino, opprinnelig Rådhusteateret, tegnet av Gustav Helland 1941
Kinokino, opprinnelig Rådhusteateret, tegnet av Gustav Helland 1941
Ombygging av foajèen til cafè. Vårt akitektkontor stod også for belysning og  interiør.
Ombygging av foajèen til cafè. Vårt akitektkontor stod også for belysning og interiør.
Fasade nord.
Fasade nord.
Interiørbilde da kinosalen sto ferdig i 1941.
Interiørbilde da kinosalen sto ferdig i 1941.
Det gamle biblioteket og formanskapssalen omgjort til utstillingssal. Her på åpningsdagen 09.09.09.
Det gamle biblioteket og formanskapssalen omgjort til utstillingssal. Her på åpningsdagen 09.09.09.