Sjøhus i Sogndalstrand. Rekonstruksjon

Fra ruin til rubin

Sjøhuset ligger sentralt i det fredete bygningsmiljøet i Sogndalstrand. Det sto i mange tiår som et sår i den historiske bebyggelsen. Svein Harald Sigurdsen kjøpte ruinen i 2014 og gjenreiste sjøhuset som en gang hadde stått der. Han har realisert dette med en beundringsverdig entusiasme og egeninnsats, i tett samarbeid med vårt kontor. Vi sto for antikvarisk oppmåling, tegninger for rekonstruksjon, saksbehandling mot kommune og vernemyndigheter, samt rådgivning og oppfølging underveis. 

Svein Harald har selv hentet skog til sjøhuset, fløtet tømmeret ned elva til Sogndalstrand, etablert sag, skåret materialene og egenhendig stått for det meste av oppbyggingen,

Sjøhusdelen i nedre plan er ferdigstilt. Øvre etasjer skal etter hvert bli leilighet for oppdragsgiverens familie.

Arkitekt: Live Gram

Ferdigstilt 2016 (utvendig/ sjøhusdel)

Foto: Svein Harald Sigurdsen/ Schjelderup & Gram

Rønna
Rønna
Historisk bilde
Historisk bilde
Å hente skog
Å hente skog
Egen sag
Egen sag
Underveis
Underveis
Sjøhuset ferdig til bruk
Sjøhuset ferdig til bruk
Sjøhuset i Sogndalstrand
Sjøhuset i Sogndalstrand
Ferdig rekonstruert
Ferdig rekonstruert
Å redde det som reddes kan
Å redde det som reddes kan
Fløting
Fløting
Etablering av egen sag
Etablering av egen sag
Fra landsiden/ adkomst
Fra landsiden/ adkomst