KUNSTHALL STAVANGER

Ærverdig ramme for ny kunst

Schjelderup & Gram arbeider for tiden med mulighetsstudie for Stavanger Kunsthall.

Kunsthall Stavanger er et visningssted for norsk og internasjonal samtidskunst. Bygget ble tegnet av arkitektene Erik Erga og Dag Borg og sto ferdig i 1925. Et moderne tilbygg, tegnet av arkitekt Toralf Kaada, ble ferdigstilt i 1965.

Prosjektet undersøker hvilke utfordringer, muligheter og handlingsrom som ligger i dette bygget, i dets plassering og i den historie det bærer. Hvordan kan nåtidens og fremtiden kunstuttrykk, kulturliv og formidlingsvirksomhet finne sted i dette tradisjonsrike bygget? Hvordan kan bygget leve videre og utvikles som en stadig fornyet ramme for kunst, uten å miste sin verdighet?

Prosjektet pågår.

Opprinnelig var uterommet mot Madlaveien avgrenset med mur og beplanting. Siden den gang er uterommet trafikken blitt større og rommet mindre. og  steingarden fjernet. En ny avgrensning mot veien kan gi kunsthallen et uterom for verdig atkomst og formidling.
Opprinnelig var uterommet mot Madlaveien avgrenset med mur og beplanting. Siden den gang er uterommet trafikken blitt større og rommet mindre. og steingarden fjernet. En ny avgrensning mot veien kan gi kunsthallen et uterom for verdig atkomst og formidling.
Bygget etter åpning i 1925
Bygget etter åpning i 1925
Kunsthallens hovedinngang
Kunsthallens hovedinngang
Det staselige inngangspartiet tilbyr dessverre ingen allmenn tilgjengelighet.
Det staselige inngangspartiet tilbyr dessverre ingen allmenn tilgjengelighet.