Sjøhusene på Vibrandsøy, Haugesund

Fra forfall til nytt liv på Vibrandsøy

Omfattende kartlegging og restaurering av to store sjøhus fra Haugesunds storhetstid som sildeby.

 

Prosjektansvarlige sivilarkitekter: Helge Schjelderup, Live Gram og Per M. Schjelderup.

Bergesenhuset. Bindingsverk avstivet med krumvokste knær.
Bergesenhuset. Bindingsverk avstivet med krumvokste knær.
I Bergesenhusets 2. etg. finnes en herskapelig leilighet bak laftede vegger.
I Bergesenhusets 2. etg. finnes en herskapelig leilighet bak laftede vegger.
Loftet på Bergesenhuset med sitt karakteristiske sperretak.
Loftet på Bergesenhuset med sitt karakteristiske sperretak.
Bergsenhuset. Hovedinngangsdøren til leiligheten i 2. etg.
Bergsenhuset. Hovedinngangsdøren til leiligheten i 2. etg.
En av leilighetens stuer.
En av leilighetens stuer.
Bergesenhuset. Sørveggen var skadet av råte og tømmer er skiftet ut.
Bergesenhuset. Sørveggen var skadet av råte og tømmer er skiftet ut.
En av flere av ildsteder med fine detaljer.
En av flere av ildsteder med fine detaljer.
Laftet plankevegg klargjort for pussing.
Laftet plankevegg klargjort for pussing.
Interør fra Davehuset
Interør fra Davehuset
Davehuset
Davehuset
Davehuset
Davehuset
Davehuset, fasade sør
Davehuset, fasade sør
Bergesenhuset, østfasade.
Bergesenhuset, østfasade.
Bergesenhuset restaureres av dyktige håndverkere.
Bergesenhuset restaureres av dyktige håndverkere.
Det store tilbygget på vestsiden av Bergesenhuset ble oppført på 1940-tallet. Dette er i så dårlig stand at det rives og bygges opp på ny.
Det store tilbygget på vestsiden av Bergesenhuset ble oppført på 1940-tallet. Dette er i så dårlig stand at det rives og bygges opp på ny.
Bergesenhuset. Sørfasaden under restaurering. På kaien foregår tilhogging av nye stolper, bjelker og sperr.
Bergesenhuset. Sørfasaden under restaurering. På kaien foregår tilhogging av nye stolper, bjelker og sperr.
De nye taksperrene tilhugges med øks. Her er både material og håndverk av høyeste kvalitet.
De nye taksperrene tilhugges med øks. Her er både material og håndverk av høyeste kvalitet.