ASTRUPTUNET

Kunstneren, husene og hagen

Astruptunet er under restaurering fram til 2023. Schjelderup & Gram er ansvarlig restaurergngsarkitekt for prosjektet, i tett og godt samarbeid med T-2 prosjekt as og Arkadia Landskap. Oppdragsgiver er Sunnfjord kommune. Prosjektet finansieres av Sparebankstiftelsen.

Nikolai Astrup (1880-1928) regnes som en av våre fremste kunstnere. Han kjøpte denne husmannsplassen på sørsiden av Jølstravatnet i 1912 og bodde der med sin kone Engel (1892-1965) og deres fem barn. Til tross for anstrengt økonomi og sykdom, var tunet i kontinuerlig utvikling. Engel bodde her frem til sin død.

Anlegget består av fem bygninger: Borgen, Gamlestova, Kjøkenstova, Bestastova og Galleribygningen. Tunet ligger i et frodig hageanlegg med opparbeidete stier og oppholdssteder.  Kunsten, landskapet og byggene er et eksempel på gesamtkunstwerk av de sjeldne i norsk sammenheng. Her dyrket han en rekke ulike plantearter, ikke minst en rekke ulike typer rabarbra.

Husene, tunet, og livet de levde her, er avbildet i flere av Astrups malerier.

Vår oppgave er å sikre at byggene blir forsvarlig restaurert, i tett dialog med kommunen og Musea i Sogn og fjordane. 

Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Nikolai Astrups maleri av tunet. "Rabarbra på Sandalstrand"
Nikolai Astrups maleri av tunet. "Rabarbra på Sandalstrand"
Vinter i Astruptunet
Vinter i Astruptunet
"Bestastova" går inn for landing
"Bestastova" går inn for landing
Astrups atelier i "Borgen"
Astrups atelier i "Borgen"
Solide torvhaldskroker i einer.
Solide torvhaldskroker i einer.
Rekonstruksjonstegninger Bestastova
Rekonstruksjonstegninger Bestastova
Visualisering av skisse til ny disk og kjøkken med endret plassering
Visualisering av skisse til ny disk og kjøkken med endret plassering
"Bestastova" i svevet. Grunnmuren skal utbedres før det vesle bygget heises på plass igjen.
"Bestastova" i svevet. Grunnmuren skal utbedres før det vesle bygget heises på plass igjen.
Sommer i tunet
Sommer i tunet
Det er høst i tunet, men Astrups rabarbra står fremdeles grønn.
Det er høst i tunet, men Astrups rabarbra står fremdeles grønn.
"Bestastova" er satt på paller. Dermed kan bygget bli restaurert imens arbeidet med fundamentene pågår.
"Bestastova" er satt på paller. Dermed kan bygget bli restaurert imens arbeidet med fundamentene pågår.
Nikolai Astrups kone, Engel, bodde i tunet frem til sin død og mange av byggene preges av hennes liv og henne virke som kunstner.
Nikolai Astrups kone, Engel, bodde i tunet frem til sin død og mange av byggene preges av hennes liv og henne virke som kunstner.
"Borgen" sett mot Nordvest. Her hadde Nikolai sitt atelier.
"Borgen" sett mot Nordvest. Her hadde Nikolai sitt atelier.
Nikolai Astrups laget en tegning av Borgen, til sin gode venn Kramer.
Nikolai Astrups laget en tegning av Borgen, til sin gode venn Kramer.
Underetasjen i Borgen ble modernisert på 1980-tallet og utstyrt med publikumstoaletter og kjøkken.  Toaletter og kjøkken ble revet ut semeber 2020/ januar 2021 pga soppangrep og mugg
Underetasjen i Borgen ble modernisert på 1980-tallet og utstyrt med publikumstoaletter og kjøkken. Toaletter og kjøkken ble revet ut semeber 2020/ januar 2021 pga soppangrep og mugg
Kafé og toaletter trenger fornying. De første skissene er under utarbeidelse.
Kafé og toaletter trenger fornying. De første skissene er under utarbeidelse.