Skeianetunet

Tilbakeblikk

Tre rom i det historiske Skeiane-tunet har gjennomgått en grundig restaurering. Den ene stua stod lenge ubrukt på grunn av skjemmende avskallinger fra de leirpussede veggflatene. Ved nærmere undersøkelser ble det avdekket farger og dekor som føres helt tilbake til perioden 1800-1836.

Selv om prosjektet er lite i omfang, har det vært inne et titalls håndtverkere med spesialkompetanse innen bygningsvern og restaurering. Det dukket opp en mengde (spennende) utfordringer underveis, blant annet et brann- og råteskadet laft, et besværlig betonggulv fra en tidligere restaurering og et for lite vanninntak til å kunne drifte et nytt sprinkleranlegg.

Bygningen er fredet av Riksantikvaren og alle tiltak er gjort i tett dialog med Rogaland Fylkeskommune.

Brukere av bygningen er Skeianetunet eldresenter.

Oppdragsgiver: Sandnes Kommune (Sandnes eiendom)

Skeianetunet
Skeianetunet
"Bridgerommet" før restaurering
"Bridgerommet" før restaurering
"Bridgerommet" før restaurering
"Bridgerommet" før restaurering
Veggflatene er pusset med lokal leire, teknikken heter Rapping. Stedvis var det store skalder på pussen.
Veggflatene er pusset med lokal leire, teknikken heter Rapping. Stedvis var det store skalder på pussen.
Den opprinnelige leirpussen er analysert. Her var det brukt avfall fra kornproduksjon som bindemiddel i leira. Nærmere bestemt hams fra bygg og havre
Den opprinnelige leirpussen er analysert. Her var det brukt avfall fra kornproduksjon som bindemiddel i leira. Nærmere bestemt hams fra bygg og havre
Pussen påføres i flere lag, med ulik mengde bindemiddel i hvert lag
Pussen påføres i flere lag, med ulik mengde bindemiddel i hvert lag
Referansefelt og fargetrapp fra fargeundersøkelser gjort av Arkeologisk museum Stavanger
Referansefelt og fargetrapp fra fargeundersøkelser gjort av Arkeologisk museum Stavanger
"Bridgerommet" oppmalt med farger fra perioden 1800-1836
"Bridgerommet" oppmalt med farger fra perioden 1800-1836
"Bridgerommet" oppmalt med farger fra perioden 1800-1836
"Bridgerommet" oppmalt med farger fra perioden 1800-1836